DİYABETTE BESLENME

 
 
DİYABET  NEDİR ?
İstanbul kadıköy Diyabet diyetisyeni Şengül Üre 
ŞEKER hastalığı bir diğer adıyla Diyabet (Diabetes Mellitus (DM)), pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan şekerin yüksekliği ile seyreden   bir hastalıktır.Diyabet ömür boyu devam eder   .
İstanbul diyetisyen 
Zaman içinde  insülin üreten hücreler azalarak seyreder.  İnsülin  pankreastan salgılanan bir hormondur.Sağlıklı ve  normal metabolizma  sürecinde besinler tüketilidikten sonra , vücudun başlıca yakıtı olan glukoza (şeker) dönüşmek üzere ince bağırsaklarımızda parçalanırlar. Daha sonra bu glukoz bağırsaklardan kana geçer ve kandaki şeker düzeyi yükselmeye başlar. Sağlıklı bireylerde kana geçen glukoz pankreastan salgılanan insülin hormonu yardımıyla hücrelerin içine taşınır.  Eğer insülin hormonu vücudumuzda  yetersiz  ise veya etkisi bozulmuş ise yada olmazsa   ise şeker hücrenin içine taşınamayacağı için, glukoz kanda artarak şeker hastalığı dediğimiz kan şekeri yükselmesi (Hiperglisemi)  söz konusu olur.  Kan şekeri yüksekliği sürekli olarak devam eder ise   organlarımızda  göz sinir,   kalp, böbrek  vb hasarlar oluşturarak   zaman içerisinde ciddi  sağlık sorunlarına  neden olur.
Uluslararası Diyabet Federasyonunun son yaptığı tahminlere göre % 8.3’ü yetişkin olmak üzere dünya üzerinde yaklaşık 382 milyon diyabetli bulunmaktadır ve bu rakam 25 yıldan daha az bir süre içerisinde 592 milyonun üzerine çıkacaktır. 175 milyon insanın ise diyabetli olduğundan haberi olmayıp diyabetten kaynaklanan bir çok komplikasyonla yüzyüzedir. Toplam diyabetli nüfusun % 80’ine yakın bir kısmı ise düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.
 
TANI KRİTERLERİ NELELERDİR   ? 
 
Diyabet hastalığına nasıl tanı konur?.
İstanbul diyetisyen tavsiye Şengül Üre :
Diyabet hastalığının tanısı, kan şekeri ölçümleri  hastalığın  belirtileri le birlikte değerlendirilip hekimler tarafından  
 AÇLIK KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ  :En az 8 saat açlık sonrası ölçülen “açlık kan şekeri”nin 100 mg/dL’nin altında olması gerekmektedir.
 
 EĞER 
1. Günün herhangi bir  saatinde  ölçülen kan şekerinin 200 mg/dL’nin üstünde olması ve diyabete ait belirtiler söz konusu ise  
2. Günün herhangi bir saatinde ölçülen HbA1c değerinin  5.7-6.5 mg/dL’nin üzerinde  ise 
3. Açlık kan şekerinin 126 mg/dL veya üstünde  ise  ( eğer kan şekeriniz 100 -125 arasında ise bozulmuş açlık glukoz  sorunu vardır )
4. OGTT ( glukoz çözeltisi kullanılarak yapılan şeker yüklemesi testinden ) sonraki 2. saatte kan şekeri düzeyinin  140 ve üzerinde ise 
 
Diyabet tanısı konabilir.
 
DİYABET
1- Tip 1 Diyabet
2- Tip 2 Diyabet
3- Gestasyonel Diyabet
 
-TİP 1 DİYABET
 
Tip 1 diyabet genellikle çocuk , ve genç erişkinlerde ortaya çıkar.Tip 1 Diyabet  otoimmün bir hastalıktır yani vücut, pankreasın beta hücrelerine nedeni bilinmeyen bir şekilde sanki yabancı bir dokuymuşcasına onları hedef alarak saldırır ve beta hücrelerini yok eder. Sonuç olarak vücutta insülin eksikliği ortaya çıkar ve kan şekeri yükselir .Tip1 diyabette insülin salgısı hiç yoktur veya yok denecek kadar az olduğundan tedavisinde mutlaka insülin kullanılır. Tip 1 diyabetin belirtileri hızla ortaya çıkar ve hemen insülin başlanmazsa ciddi sonuçlara yol açabilir.
    Tip 1 diyabetliler Tüm diyabetli nüfusun % 5-10 unu teşkil eder.Doğru insülin medikal     beslenme tedavisi ve iyi bir eğitimle kaliteli  uzun bir yaşam sürdürebilirler
 
- TİP 2 DİYABET 
Anadolu yakası diyetisyen şengül Üre 
Tüm dünyada en sık karşılaşılan diyabet türüdür.dünyada ki diyabetli  bireylerin %90-95 i Tip 2 diyabetlidir. Tip 2 diyabet, 45 yaşından büyük  kilo problemi olan  kişilerde daha yaygındır. Bununla birlikte, artan obezitenin bir sonucu olarak, çocuklarda ve genç erişkinlerde de yaygın hale gelmektedir.  Tip 2 diyabette insülin yeterince düzenli salınıp etkili olamamaktadır  İnsülin salgısı yetersiz ve  insülin direnci vardır. Aslında insülin miktarları normal, hatta fazla bile olabilir.  Bu nedenle de tedavisinde her zaman insülin gerekmeyebilir. Bazen beslenme tedavisi ve egzersizin y sıra ağızdan şeker düşürücü ilaçlarla tedavi edilebilirken, ilerleyen dönemde insülin kullanılması gerekebilmektedir.  
     Eğer tip 2 diyabetli kişilerde tanı erken konmaz ve tedavi edilmez ise, ölüme bile yol açabilen ciddi komplikasyonlar gelişebilir.Tüm dünyada milyonlarca kişi hastalığını bile bilmeden veya yeterli tıbbi bakıma ulaşmadan Tip 2 diyabetli olarak yaşamaktadırlar.
Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2005 yılında yaptığı çalışmasında dünyada yaklaşık 170 milyon Tip 2 diyabetli olduğunu tespit etmiştir.
Her iki tip şeker hastalığı da ciddi etkileri olan hastalıklar olup çocuklarda her iki tip diyabet de görülebilmektedir. Rastlanma sıklığındaki artış, özellikle çocukları korumanın ciddiyeti açısından önemlidir
 GESTASYONEL DİYABET (HAMİLELİK DİYABETİ ) 
Hamilelik diyabeti diyetisyeni Şengül Üre 
Gestasyonel diyabet, gebeliğin 24. haftasından sonra ortaya çıkan  Diyabet türüdür. Gebelik dönemindeki annelerin %2-4 ünde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle  doğumdan sonra  kan şekeri normal düzeylere düşer. Kan şekeri yüksekliğinin gebelikte varlığı, özellikle bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşır.  Bu dönemde yapılması gereken işlem Kadın doğum hekimlerinin yönlendirmesi ile birlikte tarama ve yükleme testinin  yapılmasıdır.   Kan şekeri yüksekse tanı koyulduysa özenle bir  Kadın Doğum ,Endokrin doktorları tarafından medikal tedavisi planlanmalı   ve Diyetisyen  desteği ile Tıbbi Beslenme Programı uygulanarak  annenin kilo ve kan şekeri takibi yapılmalıdır. Bu dönemde var olan kan şekeri yüksekliğinin kontrolü bebeğin iri doğmasını önler, doğum travmalarının önüne geçer ve doğum sonrası ortaya çıkabilecek bebekte hipoglisemi, kalsiyum düşüklüğü, solunum zorluğu gibi komplikasyonları önler. Doğumdan sonraki 3. ayda mutlaka doktor kontrolü ile kan şekerleriniz takip edilmeli gerekirse  yeniden yükleme testi yapılarak gebelikten sonra diyabetin kalıcı olup olmadığı da kontrol edilmelidir 
  Gestasyonel diyabet   tanısı konan birey doğumdan sonra aktif bir yaşam sürmeye, ideal kilosunu korumaya ve diyabet gelişmini kolaylaştırabilecek ilaçlardan uzak durmaya özendirilmelidir.
 
GİZLİ ŞEKER ( PREDİYABET )
 
Normal glukoz toleransı üst sınırı ile  Tip 2  diyabet arasındaki süreç "prediyabetik dönem" olarak adlandırılır.
Bu süreçte glukoz metabolizmasının ara bozuklukları olan "Bozulmuş Açlık Glukozu" (Aclık kan glukozunun 100-125 mg/dl olması) ve "Bozulmuş Glukoz Toleransı" (BGT: Oral glukoz tolerans testinde 2.saat kan glukozunun 140-199 mg/dl olması) yer alır. Bu surecteki kişiler "prediyabetik" olarak kabul edilmektedirler
Gizli diyabetin en önemli özelliği bu evrede de kalp-damar hastalıkları riskinin artmış olmasıdır. Her ne kadar kalp-damar hastalıklarındaki artış riski tip 2 diyabetliler kadar değilsede yine de önemsenmesi gerekir.   Bu  tanıyı almış  hastaların  hekim ve diyetisyenlerinin önerileri ile  yaşam biçimi değişikliğiyle uzun yıllar diyabetlerini geciktirebilecekleri  bilinmektedir.Bu konuda mutlaka destek lamalerı yaşam kaliteleri açısından fayda sağalıyacaktır.  
 
DİYABETİN KOMPLİKASYONLARI NELERDİR ?
 
1-Kardiyovasküler Hastalıklar: Diyabet koroner arter hastalığı ve inme riskini 2-4 kat artırır.
2-Diyabetik Ayak Ülserleri .
3-Diyabetik Retinopati: Diyabet korluğe neden olan ilk uc hastalık icinde yer almaktadır. Diyabetin bu komplikasyonu retinadaki kucuk damarların uzun sureli hiperglisemiye bağlı olarak tahrip olması sonucu gelişir.  .
4-Diyabetik Nefropati: Diyabet, en onemli kronik bobrek yetersizliği nedenlerindendir. Diyaliz unitelerinde tedavi goren hastaların %50'si diyabetlidir.  
5-Diyabetik Nöropati: Uzun sureli diyabetin periferik ve otonom sinirlerde yol actığı bozukluklardır. Diyabetlilerin %50-70'inde diyabetik noropati gelişir. En sık gorulen belirtiler ayaklarda (ve bazen ellerde) uyuşma, yanma, karıncalanma, ağrı ve gucsuzluktur.  
 
 
 
DİYABET İN KOMPLİKASYONLARINADAN KORUNMAK İÇİN  NELER YAPMAK GEREKİR ?
 
Sağlıklı   vücut ağırlığı ve yağ oranı hedeflenerek bu ağırlık ve yağ oranı uzun süre    korunmalidir.
Yeterli ve dengeli renkli ve çeşitli beslenmeli; 
Günde en az 5 (beş) porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir.
Günlük enerjinin %25-30' u yağlardan sağlanmalıdır,  zeytinyağı vb yağ çeşitleri ile omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmeye çalışılmalıdır.
Karbonhidratlar tam tahıl ürünlerinden ihtiyacınız ölçüsünde tercih edilmelidir.  
Gunluk alınan tuz miktarı 5 g'ı aşmamalıdır.
Eğer kilo sorunu yok ise  haftanın en az 5 günü, düzenli olarak en az 30 dk orta yoğunlukta aktivite (orneğin tempolu yurume egzersizleri) yapılmalıdır. Kilo  fazlalığı var ise bu süre kişisel özelliklere göre planlanmalıdır. 
Sigara  ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.
   
DİYABET TEDAVİSİNİN AMACI
 
DİYABET tedavisinin amacı kan şekeri düzeyinizi normal sınırlar içerisinde tutarak, kısa veya uzun dönemde oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek veya geciktirmektir. 
 
Diyabetin tedavisi aşağıdaki tedavi prensiplerini içermektedir, 
 
1- Sağlıklı beslenme ve egzersiz 
2- Sağlıklı beslenme, ağızdan alınacak antidiyabetik (OAD) ilaçlar ve egzersiz 
3- Sağlıklı beslenme, insülin tedavisi ve egzersiz 
4- Sağlıklı beslenme, ağızdan alınacak antidiyabetik (OAD) ilaçlar, insülin ve egzersiz   
Görüldüğü gibi diyabet, yaşamınızda başta beslenme alışkanlıklarınız olmak üzere bazı değişikliklerin oluşmasını gerektirmektedir. Kan şekerini oluşturan asıl kaynak yiyeceklerdir ve bu nedenle sağlıklı beslenme diyabette tedavinin temelidir.
 
DİYABETTE  TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ  NEDEN ÖNEMLİDİR ?
 
Diyabet tedavisinin amacı kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir. Diyabette bu amaca yönelik olarak tedavi,
1. Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile,
Sağlıklı beslenme,ağızdan alınacak antidiyabetik (OAD)
2. ilaçlar ve egzersiz ile,
3. Sağlıklı beslenme, insülin tedavisi ve egzersiz ile sağlanabilmektedir.
 
Sağlıklı beslenme herkes için sağlığın temelini oluşturan bir unsurdur.Diyabet, yaşamınızda başta beslenme planınız olmak üzere bazı değişikliklerin oluşmasını gerektirmektedir. Kan şekerini oluşturan asıl kaynak besinler olduğu için sağlıklı beslenme diyabette tedavinin temelidir.
 
Sağlıklı beslenmek için vücudun ihtiyacı olan öğeleri içeren besinleri yeterli miktarlarda ve öğün içinde dengeli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir. Sağlıklı beslenmek için ihtiyacımız olan öğeler ve bu besin öğelerini alacağınız temel yiyecek kaynakları şunlardır:
 
1- Karbonhidrat  :Tahıllar, un ve undan yapılmış yiyecekler, kuru baklagiller, patates, sebze ve meyveler, süt, yoğurt
2- Protein  
3- Yağ 
4- Vitamin 
5- Mineral  :Sebze ve meyveler başta olmak üzere tüm yiyeceklerde bulunur
6- Su 
 
VE POSA (sebze, meyve, kuru baklagiller ve tam taneli tahıllar)
Karbonhidratlar diğer besin gruplarına göre kan şekerini çok daha hızlı yükseltir.
Sağlıklı beslenmek için her gün çeşitli besinler tüketilmesi sizler için oldukça öenmlidir. Çünkü her bir besinin içindeki besin öğesi farklıdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudunuzun gereksinimi olan besin öğelerini ancak yiyecekleri çeşitlendirerek, yeterli bir şekilde sağlayabilirsiniz.
 
 
 DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR ? 
 
 Diyabetinizin olması yaşamınız boyunca sevdiğiniz yiyecekleri yiyemiyecek olmanız anlamına gelmez. Fakat yediğiniz yiyecek çeşidine ve miktarına daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Önemli olan kan şekerinin kontrolünü sağlamaktır. Bu kontrolün sağlanabilmesi için  ihtiyacınız ölçüsünde protein sebze, meyve, tahıl kaynaklarından zengin,   protein ve yağ ile kolesterolü sınırlandırılmış bir beslenme planı  sizler için uygun olacaktır. Bu plan içinde yediğiniz besinlerin çeşidi, miktarı ve zamanı konusunda  destek almanız bilinçli olmanız  egzersiz ile destek sağlamanız gerekmektedir.. Vücudunuz için gerekli olan besinlerin zaman ve miktar olarak belirli bir denge içinde alınması hipoglisemiyi  ve hiperglisemi ve önleyerek, kan şekeri kontrolünü sağlayacaktır.Kan şekerinin kontrol altına alınması  ile  kısa ve uzun  vadede gelişebilecek komplikasyonların  önlenmesine yardım edecektir.   
Diyabetik birey  doktor kontrollerinin yanı sıra mutlaka bir diyetisyene ( beslenme ve diyet uzmanına) danışarak konu hakkında bilgi ve eğitim almalıdır.
İlk görüşmede mutlaka kan değerleri ( AKŞ , TKŞ , kolesterol profili vb ) tedavinin başlamasında yol gösterici olmalıdır.
Bireyin yeme alışkanlıklar dikkate alınarak ı iş ve sosyal çevresi, fiziksel aktivitesine göre planlama yapılmalıdır.
     
1- Bireyin tedavisi ve günlük kalori ihtiyacı saptanıp  3 ana ,2veya 3 ara öğüne bölünerek az ve sık aralıklarla beslenilmelidir.
Diyabetik bireyin günlük diyetinde alacağı enerji yaşına ,cinsiyetine  ve fiziksel aktivite düzeyine uygun olmalıdır
    
2- Günlük enerji gereksinmesinin yarısından fazlası  kaliteli karbonhidratlardan gelmeli  ; bunun  da önemli bir kısmını posa içeriği yüksek besinlerden oluşturmalıdır.         
  
3- Diyabetik bireylerin yağ alımı azaltılmalı ,yemeklerde kullanılacak yağ çeşidi olarak sıvı yağlar  tercih edilmeli ve önerilen miktarların tüketilmesi sağlanmalıdır.
   
4- Yemek pişirme yöntemleri hakkında mutlaka bilgilendirilmeli ve görmeden alınan yağları azaltmak amacıyla yemeğin yağ içeriğini arttıran hazırlama yöntemleri (kızartma , kavurma gibi) , ile yağ ve kolesterol içeriği yüksek besinlerden (yağlı et,balık,tavuk ,sakatatlar,yumurta sarısı, beyin, salam , sucuk pastırma , kaymak , krema , pasta, börek  vb) sakınılmalıdır.
 
5- Tıbbi beslenme tedavisinde  karbonhidrat ,protein,ve yağdan gelecek oranları önerilen ilkelere uygun olmalıdır.
 
6- Diyabet ile birlikte gelişen çeşitli komplikasyonları engellemek varsa hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisine yardımcı olmak amacıyla tuz alımı azaltılmalıdır.
Bir çok hazır besinden ve salamura edilmiş yiyeceklerden bulyon tabletlerinden uzak durulmalıdır.  
 
7- Alkolden kaçınılmalıdır..
 
8-  Tıbbi beslenme tedavisi  sağlıklı beslenmeye de elverişli olması için, her gün çeşitli yiyeceklerden tüketilmesini sağlayacak  şekilde planlanmalıdır.
 
9- Besin değeri yönünden, birbiri yerine geçebilen besinlerden oluşan besin grupları , diyabetik hastalara  sağlıklı beslenebilmek için besin seçimlerinde kolaylık sağlar.
 
10- Diabetik hastanın  mevcut kilosu değerlendirilerek şişman ise ,normal ağırlığına erişecek kadar zayıflatılması tedavi açısından oldukça yararlıdır.
 
11-  Önerilen miktarlardan  fazla protein alınması ileride böbrek bozukluklarının gelişmesini kolaylaştırabilir. Bireyin  gereksinmesi kadar proteini bitkisel ve hayvansal kaynaklı  olarak çeşitli besinlerden alması için eğitim verilmelidir.
   
12 – Glisemik indeksi düşük besinler tedavi planında bulunmalıdır. 
 
GLİSEMİK İNDEKS NEDİR ?
 
       •  Besinlerin kan şekeri üzerindeki etkisini karşılaştırmak takip etmek için kullanılan bir kavramdır.Her  bir besinin yemekten sonra kan şekerini yükseltme hızları farklıdır.50 gram karbonhidrat içeren bir yiyeceğin kan şekerinizde oluşturduğu artışın referans bir besinle karşılaştırması ilkesine dayanır.Bu referans besin glukoz ve beyaz ekmektir.
       Genellikle posalı yiyecekler kan şekerini hızla yükseltmezler ,yani glisemik indeksleri düşüktür ( Kuru fasulye , nohut,mercimek,bulgur,buğday,yulaf ezmesi,kepekli ekmek,elma,armut , portakal gibi besinleri glisemik indeksi  düşüktür.)
      Oysa beyaz ekmek ,pirinç , patates, kurutulmuş meyvelerin glisemik indeksleri yüksektir ,kan şekerini hızla yükseltirler. 
      Besin ne kadar rafine edilmişse ve basit karbonhidrat içeriği yüksek ,posa içeriği  düşükse glisemik indeks artar.
 
      Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini daha hızlı ve daha fazla yükselteceğinden , diyabette, tıbbi beslenmesinde de daha az yer verilmelidir.
 
  DİYABET HASTALARI İÇİN KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR NEDEN ÖENMELİDİR ?  
 
       Kompleks karbonhidrat olan nişastalı  besinlerin emilimi daha yavaştır ve kan şekerini daha yavaş yükseltir. Bu gıdaların  çoğu posa yönünden de zengin olduğu için kan şekerinin istenilen düzeylerde tutulmasında kolaylık  sağlar. Ayrıca kilo kontrolü için oldukça yarar sağlar.
   Ekmek ,pilav, makarna ,hamur işleri,kuru baklagiller,sebze ve meyveler gibi besinler nişastalı besinlerdir.
          GLİSEMİK YÜK NEDİR ?
    Karbonhidratların sağlandığı kaynağın  ve yenilen miktarının kan şekerine olan etkisini göstern bir değerdir. Besinin karbonhidrat içeriğinin kan glikozu ve insülin salınımı üzerine etkisinin hem miktar ,hem   de  nitelik yönünden  ölçümüdür Besinin glisemik indeksi ile karbonhidrat içeriğinin çarpılmasıyla elde edilir.
      .
                Bazı besinlerin glisemik değerleri ve glisemik yükü
 
                   Besinler                          Glisemik indeks            Glisemik yük
                Patates                                  88                              16
                Pirinç (kabuksuz)                    87                              36
                Bal kabağı                              75                                3
                Beyaz ekmek                         70                               10
                Kavun                                    72                                4
                Fanta                                    68                                23
                Kola                                       63                                16
                Çavdar ekmeği                      58                                 8
           
 DİYABET HASTALARI İÇİN POSA NEDEN ÖNEMLİDİR  ?
 
   Posa ,bitkisel besinlerin sindirim sistemi tarafından parçalanamayan kısımlarıdır. 
    Posalı besinler , kan şekerinin yemekten sonra hızla yükselmesini engeller , kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olur, ayrıca kabızlık ve bağırsak hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.
        Kurubaklagiller(mercimek,nohut,fasulye,barbunya ),bulgur,buğday,yulaf,kepekli ekmek ve özellikle kabukları ile yenilebilen ve yenilemeyen tüm sebze ve  meyveler posa açısından oldukça zengindir.
  Posa:
  
-   Çiğnemeyi uyarır,böylece tükürük ve mide salgısını başlatır.
-   Mideyi  hacim oluşturur ve bir doygunluk hissi sağlar.
-   Dışkı hacmini arttırır,bu durum kolonun  içindeki basıncıda arttırır.
-   Besinlerin bağırsaktan geçiş zamanını düzenler .
-   Bağırsaktaki fermantasyon için malzeme olur.
-   Çözünebilen posa midenin boşalmasını geciktirir,besin öğelerinin sindirim ve emilim hızını düşürür.
 
     Yüksek posalı ,diyet tüketen toplumların  düşük posalı gıda ile beslenen, muhtemelen daha  az kalori alımı veya tokluk hissinin artışı ile ilişkili olarak şişmanlığın(obezite ) daha nadir görüldüğü bildirilmektedir. Ayrıca bağırsak hastalıklarının önlenmesinde   ve diyabetin gelişmesinin engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.          
 
 
 
 
 DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
 
      Diyabet tedavisinin 1. basamağı tıbbi beslenme planına en iyi şekilde uymayı gerektirir.
 1- Kullanılan ileç veya insülin düzeyinin planlanmasına yardımcı olurİlaç yada insülin kullanıyor olmak ,diyeti ihmal etme fırsatını ortaya çıkarmaz. 
       
  2-Tıbbi beslenme tedavisine uyumun yetersiz olması kullanılan ilaçların  VE insülinin etkisini  azaltır  
 4- Diyabetin diğer organlara verebileceği zararları  azaltır.
4- Kilo kontrolünü sağlar
5- Damar ve kalp sağlığını korur.
 
DİYABETTE ÖĞÜN PLANLAMA NEDEN ÖNEMELİDİR ?
 
 Diyabet tedavisin için en zor olan bir çok faktörden etkilene kazanılmış beslenme alışkanlıklarının değiştirilmeye çalışılmasıdır.    Her gün bir plan ve saat içerisisnde yemek yemek kişilere ilk günlerde mutsuzluk verebilir.  Diyabette  Tıbbi Beslenme   Tedavisi  ile kan şekerinizi düzenlemek adına diyetisyeninizden alacağınız destekform yerine  matbu bir form yerine  sağlıklı yeterli denegeli renkli ve doğru beslenme için    zi sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.Alacağınız eğitimler ile  bilinçli bir besin seçimi ve  sağlıklı mutfak alışverişi ve pişirme yöntemleri ile dışarıda yemek yereken nelere dikkat etmeniz gerektiğini   öğrenebilirsiniz.  Eski alışkanlıklarını birtakım yanlışlar içeriyorsa kan şekeriniz kontrol etmek  sıkıntı yarattığı için yerini doğru alışkanlıklar ve seçimlere bırakması gerekmektedir..
   Günlük öğün planını ile   ihtiyacınız olan  besinleri içeren bir alışveriş listesi yapmak  ve miktarları belirlemek  alışveriş için markete gittiğinizde size yardımcı olacaktır. kolaylık sağlayacaktır.
 
DİYABETTE TIBBİ BESLENME ADINA DİYETİSYENİNİZDEN DESTEK ALMAK SİZ NE  SAĞLAR ? 
 
  TIBBİ BESLENME PROGRAMInız 
  
1-Mevcut kilonuz , boyunuz yağ oranınız 
2-Beslenme alışkanlıklarınız 
3-Diyabetinizin tipiniz   
4- Kişisel ihtiyaçlarınıza göre
5- Fiziksel aktivitenize
6- Kullandığınız ilaçlarınız
6- Uyku düzeniniz
7- Öğün planlamanız (Kaç ana kaç ara öğüne ihtiyacınız olduğu )
8- Hiper ve hipoglisemi ile karşılaşıldığında besinlerin bu konuda desteği vb   
9- Kan şekeri  kontrolü
 
Diyetisyen ücretleri   Dikkate alınarak SİZE ÖZEL HAZIRLANAN TIBBİ BESLENME PROGRAMI  ile DİYABETİNİZİ 
DOKTOR ,DİYETİSYEN VE İHTİYACINIZ ÇERÇEVESİNDE DİYEBET HEMŞİRESİ 
İLE MULTİDİSİPLİNER BİR ÇALIŞMA İLE RAHATLIKLA YÖNETEBİLİRSİNİZ.
 
 DİYETİSYENİME NELER SORABİLİRİM ?
 
 Mutlaka DOKTORUNUZUN size önerdiği tarihlerde kontrolerinize gitmeye çalışın.
Sağlıklı beslenme diyabette oldukça önemlidir ve tedavini temelidir..Çünkü Kan şekerini oluşturan asıl kaynak yiyeceklerdir  
Öğünlerde neler yemeliyim ?
Her yediğim yiyecek kan şekerimi etkiliyor mu ?
Yediğim yiyecekler kan şekerimi  çok mu hızlı yükseltiyor?
Bir günde kaç kalori almam gerekir?
Öğünlerde kaç gram karbonhidrat tüketmem gerekiyor?
Kilo fazlam var mı ?
Yağ oranım yüksek mi ?
İhtiyacım olan enerjiyi alabilmek için hangi besinleri yemem gerekir?
Yağ tüketimini nasıl azaltabilirim ?
Benim ilaç iş ve yaşam tarzıma göre öğün satlerim nasıl olmalı ?
Öğün saatlerini nasıl ayarlayabilirim?
 Beslenme düzenimde spor ve egzersiz yaparsam değişiklik  yapmam gerekir mi ?
Hipoglisemi ile karşılaşırsam ne yapmalıyım ?
   Anadolu yakası tavsiye diyetisyen
   Diyetisyeninizin size özel hazırlayacağı beslenme programınızda   sizin için uygun  yiyecekleri  size ve alışkanlıklarınızyaşam biçiminiz vb özelliklerinize göre planlar. Diyabetiniz yeni teşhis edilmişse,  kilo problemi vb sağlık sorunlarınız var ise siz uygun olanlanan tedavi sürecine ilk aşamada destek olmaya çalışın.
 

İstanbul Kadıköy  Anadolu yakası diyetisyen Şengül Üre  ile diyabette sağlıklı beslenme ile kan şekerinizi kontrol edebilirsiniz 

Diyetinfo İletişim / Ulaşım

Telefon 0 216 360 00 50
Whatsapp 0 532 411 30 68

Bağdat Caddesi No: 211/25 Ömür Apt Çiftehavuzlar / Kadıköy / İstanbul

Diyetinfo Güncel

Diyetinfo Güncel arşivi için tıklayınız...
ONLINE BESLENME DANIŞMANLIĞI

Zayıflamak istiyorsunuz
ama vaktiniz mi yok?

E-konsültans, görüntülü
konuşma / danışma
hizmet ile Diyetinfo
her zaman yanınızda.


Randevu için tıklayın
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry